ਖੰਟ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ !

75year old man tried rape 7 year old girl - daily post punjabi