ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਰ ਡੇਅਰੀ ‘ਚੋ ਉੱਡਾ ਲੈ ਗਏ 150 ਕਿੱਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਪਨੀਰ ਤੇ…ਦੇਖੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ !

ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਰ ਡੇਅਰੀ 'ਚੋ ਉੱਡਾ ਲੈ ਗਏ 150 ਕਿੱਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਪਨੀਰ ਤੇ