ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚਾਂਦੀ

Flight from mohali to canda looks silver for abroad living punjaabis - dailypostpunjabi.in