Tag: , , , , , , ,

Pregnancy diet things

ਜਾਣੋਂ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ

Pregnancy diet things : ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਠੀਕ ਪੋਸ਼ਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

Women hair fall reason

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਝੜਦੇ ਹਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਲ

Women hair fall reason : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਖਾਸਤੌਰ ਤੋਂ ਤਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲ ਫਿਰ

Women essential fruits benefits

ਔਰਤਾਂ ਲਈ 25 ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਇਹ 5 ਫ਼ਲ

Women essential fruits benefits : ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ — ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਨਾਵਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਕਮਰ ਦਰਦ,

Pregnancy dates advantages

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਜੂਰ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

Pregnancy dates advantages : ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਠੀਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੀਕ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਲੈਣਾ ਗਰਭਵਤੀ

Ghee eat after delivery

ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਇਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ !

Ghee eat after delivery : ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ

Pregnancy coconut benefits

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਨਾਰੀਅਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋ ਪਰਹੇਜ਼

Pregnancy coconut benefits : ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਭਰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। Coconut development board (ਸੀ.ਡੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ, ਸੋਡੀਅਮ

Pregnancy during avoid fruits

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ

Pregnancy during avoid fruits : ਡਾਕਟਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।  ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

Bone density test women

ਕੀ ਹੈ Bone Density ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ

Bone density test women : ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ — ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਹਨ। ਦਿਨ-ਭਰ ਕੰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋ, ਜਿਸ

Menopause after heart risk tips

ਮੈਨੋਪਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਇੰਝ ਰੱਖਣ ਆਪਣਾ ਖ਼ਿਆਲ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਦਿਲ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

Menopause after heart risk tips : ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੋਪਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੋਪਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ

Periods during weight gain

ਕਿਉਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰ…

Periods during weight gain : ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਨਸ ਜਾਂ ਪੈਂਟ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ

Women's mental health cure foods

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਇਹ 12 ਖਾਣੇ…

Women’s mental health cure foods : ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਖਾਣ- ਪੀਣ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਯੁਕਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ

Pregnant women advised sleep

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

Pregnant women advised sleep : ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ,

Pregnancy sleep last month

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ

Pregnancy sleep last month : ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ

Chronic venous insufficiency symptoms

ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਣਡਿੱਠਾ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ

Chronic venous insufficiency symptoms : ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਦਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਤਵਚਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ

Fetus womb activities

ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ‘ਚ ਇਹ 6 ਕੰਮ

Fetus womb activities : ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  Fetus womb activities ਹੱਸਣਾ — ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ

Breast cancer avoid foods

ਇਹ 5 ਖਾਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ

Breast cancer avoid foods :  ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਕੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2012 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 70,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ

Blood group type early pregnancy

ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਗਰਭਧਾਰਨ

Blood group type early pregnancy : ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ

Women qualities birth twins

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ

Women qualities birth twins : ਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਜਾ

Women diabetes symptoms identify

ਔਰਤਾਂ ‘ਚ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 8 ਲੱਛਣ ਹਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

Women diabetes symptoms identify : ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿੱਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਗ 40 ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ

Pregnancy skin glow reasons

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਚਮਕ

Pregnancy skin glow reasons : ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਿਖਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਖਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਛਾਤੀ, ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਵਿੱਚ ਫੁਲਾਵਟ ਆਉਂਦੀ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ