Tag: , , ,

Women health negligence disease

ਕਿਉਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ…  

Women health negligence disease : ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਸਮੁਚਿਤ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਉਂਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ