Tag: , , ,

Weak muscles reasons death

ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ : ਜਾਂਚ ‘ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

Weak muscles reasons death : ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,  ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ