Tag: , , , ,

Johnson baby powder risk cancer

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ !

Johnson baby powder risk cancer: ਬੇਬੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ ?  ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ