Tag: , , , , , ,

ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਕਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦਾਗ, ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ

stains remove clothes: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ‘ਚ ਇੰਨਾ ਖੋਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਕੇਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਦਾਗ ਹਟਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀਲੇ ਦਾਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ