Tag: , , ,

ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟ ਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਹ ਫਾਇਦੇ

sleeping left side benifits : ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟ ਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਸੌਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

Sleeping at night in light: ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਛੱਡਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਨੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ੍ਹਾਣੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ‘ਚ ਕਲੇਸ਼

things under pillow disadvantages: ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਸਰ੍ਹਾਣੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰ੍ਹਾਣੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਊਰਜਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰ੍ਹਾਣੇ

ਸੌਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜ

Sleeping Benefits: ਨੀਂਦ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੌਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ। ਪੇਟ ਭਾਰ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ

sleep tips: ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਟਰੈੱਸ ਭਰੀ ਲਾਈਫ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ

ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ

sleeping benefits: ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਟਰੈੱਸ ਭਰੀ ਲਾਈਫ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ

Blood test detect sleep deprivation

ਅਧੂਰੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ

Blood test detect sleep deprivation : ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਭਰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ

Sleeping habits bad health

ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ…

Sleeping habits bad health : ਅਨੀਂਦਰਾ ਦੇ ਲੱਛਣ — ਦਿਨ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥਕਾਵਟ, ਸਰੀਰ ਦਰਦ,  ਸਿਰਦਰਦ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

Coconut kernel benefits

ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਗਿਰੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇ…

Coconut kernel benefits : ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੀ ਮਹਤਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਆਏ ਕਈ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ। ਇਸ

ਇਹ ਆਸਾਨ ਟਿਪਸ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਘਟੇਗੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ…

Flat tummy daily routine things  : ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ flat tummy ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ?  ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਸਾਨ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ

Sharper mind stay fit

ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਦਿਮਾਗ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਜ਼…

Sharper mind stay fit  : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ Physical strength ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

Sound during sleep

ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਆਸਾਨ ਟਿਪਸ….

Sound during sleep : ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ

Night dreams

ਜੇ ਸੁਪਨੇ ‘ਚ ਦਿਸਣ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ…

Night dreams : ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭ-ਅਸ਼ੁੱਭ ਮਨ ਕੇ ਡਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ

Sleeping problems tips

ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ, ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 5 ਤਰੀਕੇ…

Sleeping problems tips : ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੌਣ ਲਈ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਿਲਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ, ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਹਤ

Hair fall sleeping

ਸੌਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ…

Hair fall sleeping : ਲੰਬੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਲਾ ਦੇ ਝੜਨ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਗੁੱਤ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਲਾ ਦਾ ਝੜਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆ ਤੋ

Mentally health boost

ਇਹ ਉਪਾਅ ਰੱਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ !

Mentally health boost : ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ

Cinnamon milk good sleep

ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪੀਓ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ…

Cinnamon milk good sleep : ਦਾਲਚੀਨੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਣ  ਦੇ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,  ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Cinnamon milk good sleep ਇਸ ਵਿੱਚ

ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਅਡ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਤ..

Ranbir celebs Sleep :ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਜੱਗਾ ਜਾਸੂਸ’ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਰਹੀ ਸੀ। Ranbir celebs Sleep ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਬਾਇਓਪਿਕ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਲੀ ਰੁਟੀਨ ‘ਚ ਵੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ,

ਕੀ ਥੱਕ ਗਏ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ? ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ . . .

Bihar Lalu Prasad Yadav sleeping :ਪਟਨਾ : ਰਾਜਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਕਦੇ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਦੋੜ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਸੁਭਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦ ਦੇ ਕਾਲ਼ਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ

After eating

ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ…

After eating : ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੋਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ