Tag: , ,

Skin cancer symptoms

ਜਾਣੋ, ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੱਛਣ ਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

Skin cancer symptoms : ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਊਟੇਨੀਅਮ ਮੈਲਾਨੋਮਾ ਵੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਮਿਊਨਥੈਰੇਪੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੈਕ ਮਾਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵਦਿਆਰਥਣ ਤਾਹਿਰਾਂ ਦੇਵਾਜੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ