Tag: , , , , , ,

TB new blood test

ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ TB ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ Blood Test…

TB new blood test : ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਟੀ.ਬੀ.’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ