Tag: , , , , , , , , , , , , , , ,

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਫਰੀਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ, ਜਿਸ ਘਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਚਾ ਮਨ। ਓਹੀ ਜੀਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਫਰੀਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ, ਜਿਸ ਘਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਚਾ ਮਨ। ਓਹੀ ਜੀਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਫਰੀਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ, ਜਿਸ ਘਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਚਾ ਮਨ। ਓਹੀ ਜੀਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਫਰੀਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ, ਜਿਸ ਘਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਚਾ ਮਨ। ਓਹੀ ਜੀਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਫਰੀਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ, ਜਿਸ ਘਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਚਾ ਮਨ। ਓਹੀ ਜੀਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਫਰੀਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ, ਜਿਸ ਘਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਚਾ ਮਨ। ਓਹੀ ਜੀਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

Religious thought ਫਰੀਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ, ਜਿਸ ਘਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਚਾ ਮਨ। ਓਹੀ ਜੀਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

Religious thought ਫਰੀਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ, ਜਿਸ ਘਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਚਾ ਮਨ। ਓਹੀ ਜੀਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

malayalam movie hurts religious sentimental

ਜਦੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਰੱੱਖਿਆ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਸੈਕਸੀ ਦੁਰਗਾ’,ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਣ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਮੁੰਬਈ : ਤਿਰੂਵੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ‘ਸੈਕਸੀ ਦੁਰਗਾ’ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਨਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਸ਼ਿਧਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ 23 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਮਹਾਉਤਸਵ ਰਾੱਟਰਡੈਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ

Second Navratra

ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ

ਨਰਾਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 2 ਵਾਰ ਚੇਤ ਅਤੇ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਰਾਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸੰਤੀ ਨਵਰਾਤਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੀਂ ਤਕ 9 ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਨਾਮ ਰਸ ਇੱੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਐਸੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਐਸਾ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਮਨ ਨੁੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ..

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਮਨ ਨੁੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ .. ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ

Religious thought

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ..ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਪਲਬਧ ਸੀ , ਮੈਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਸ ਏਨਾ ਕੁ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੀਂ ਮਾਲਕਾ ਹਰ ਦਿਲ ਦੂਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਹੋ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ । ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਸੁ਼ੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਸ ਏਨਾ ਕੁ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੀਂ ਮਾਲਕਾ ਕਿ ਹਰ ਦਿਲ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਬਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਕਦੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ । ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੋਇਆ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਇੱੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ , ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਜੀਵਣ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ‘ਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਹਥੌੜਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਖ ਲਗਦੀ ਹੈ ਭਾਵ : ਮਾੜੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ।

religious thought

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਹਥੌੜਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਖ ਲਗਦੀ ਹੈ ਭਾਵ : ਮਾੜੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦੱੱਦ ਨਾਲ ਤਰੱੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱੱਧ ਚੁਸਤ ਚਾਲਾਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਸਤ ਚਾਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੂਰਖਾਂ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਤਰੀਫ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਾਂਟ ਸਹਿ ਲਵੋ। ਡਰ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ…ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਭਾਗ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਉਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ——————————————————————————————————————————————————————— ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮਨ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ——————————————————————————————————————————————————————- ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਸੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਲਾਭ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ । ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ