Tag: , , , ,

Pregnancy normal delivery tips

ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਡਲਿਵਰੀ

Pregnancy normal delivery tips : ਜੋ ਔਰਤ ਗਰਭਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਬਾਰੇ ਚੋਖਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ