Tag: , ,

Piles problem

ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਛੁਟਕਾਰਾ…

Piles problem : ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦਰਦ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਰਦ ‘ਚ ਨਾੜੀ ਦੀ ਸੋਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ