Tag: , , , , , ,

New York Times Newspaper History

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1851 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

New York Times Newspaper History: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1851 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ

ਫੇਸਬੁਕ ਦੀ ਚੀਨ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ

ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਿੰਗ ਸਾਇਟ ਫੇਸਬੁਕ ਨੇ ਮੁੜ੍ਹ ਚੀਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਫੇਸਬੁਕ ਨੇ ਸੇਂਸਰਸ਼ਿਪ ਟੂਲ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁਕ ਦੇ 3 ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ