Tag: , , ,

Pruney hand fingers reason

ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ…

Pruney hand fingers reason : ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਲਵੱਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀਆਂ

Alzheimer genetic

ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ…

Alzheimer genetic : ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਰਟ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

Use these effective home remedies to get rid of diabetes

ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਸ਼ੂਗਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਬਲੱਡ ਵੇਸਲਸ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ