Tag: , , , ,

Diabetes lung disease risk

ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ : ਰਿਸਰਚ

Diabetes lung disease risk : ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਰੋਗ (ਆਰ.ਐਲ.ਡੀ.) ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹੀਡਲਬਰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ, ਆਰ.ਐਲ.ਡੀ. ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ

Toothpaste treat lung disease

ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਰ…

Toothpaste treat lung disease : ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀਵਾਣੂਰੋਧੀ ਤੱਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ Cystic fibrosis (ਸੀ.ਐਫ) ਵਰਗੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਏਜੰਟਸ ਅਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਕਲੋਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੈਵ ਡਾਕੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ