Tag: , , ,

Kidney stones prevent

ਕਿਡਨੀ ‘ਚ ਪਥਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ 4 ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ…

Kidney stones prevent : ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਪਥਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟਕਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,  ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਪਥਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ