Tag: , , ,

Alcohol damage heart health

ਰਿਸਰਚ- ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਨਮ…

Alcohol damage heart health : ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਡਿਮੇਂਸ਼ੀਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ Atrial fibrillation ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ