Tag: , , , , , , ,

Pregnancy diet things

ਜਾਣੋਂ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ

Pregnancy diet things : ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਠੀਕ ਪੋਸ਼ਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

Black carrot health benefits

ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਚਨ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਕਾਲੀ ਗਾਜਰ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ

Black carrot health benefits : ਕਾਲੀ ਗਾਜਰ ਵੀ ਸੰਤਰੀ ਗਾਜਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਥੋਸਾਇਨਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਐਂਟੀ – ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਅਜਿਹੇ ਮਿਨਰਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਗਾਜਰ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ