Tag: , , , ,

How to cure a migraine headache pain relief quick with yoga

Migraine ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਯੋਗ

Headache reason pain medicine

ਝੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਰਦਰਦ ਦੂਰ, ਜੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਲਵੋਗੇ ਦਵਾਈ

Headache reason pain medicine : ਸਿਰਦਰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤਣਾਅ, ਮੌਸਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ। ਸਿਰਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ

Try these natural remedies to treat your Migraine Pain

ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਪਿੱਛਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ…

ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਦਰਦ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ