Tag: , ,

Green gram health

ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਹਰੇ ਛੋਲੇ…

Green gram health : ਮਟਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹਰਾ ਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਟਰ ਜਿਹਾ ਦਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹਨ। ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 100 ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ “ਛੋਲਿਆਂ” ? ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ