Tag: , , , ,

Fever during bath

ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋ ਤਦ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

Fever during bath : ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ?  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਬਲਾਂ ਨਾਲ ਡੱਕ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ ? ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਖ਼ਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ

Typhoid fever home remedies treatment

ਟਾਈਫ਼ਾਈਡ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹਨ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ

Typhoid fever home remedies treatment : ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਫ਼ਾਈਡ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਖ਼ਾਰ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Salmonella typhi ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ

Cough cold diseases avoid foods

ਖੰਘ- ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ

Cough cold diseases avoid foods : ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਕਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦੀ – ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ, ਢਿੱਡ ਦਰਦ, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਆਦਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਠੀਕ

Rainy season neglect things

ਮੀਂਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ

Rainy season neglect things : ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਹੁਮਸ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀ – ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫ਼ੀ

Empty stomach basil milk

ਖ਼ਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁਲਸੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇ

Empty stomach basil milk : ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਲਸੀ ਅਜਿਹੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਮਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਜੂਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ

Tamarind leaves benefits

ਇਮਲੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ…

Tamarind leaves benefits : ਇਮਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਸ਼ਧੀਏ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਇਮਲੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਲੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਮਲੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਸੈਪਟਿਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਮਲੀ

Clove tea health benefits

ਜਾਣੋ, ਲੌਂਗ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ…

Clove tea health benefits : ਸਾਡੇ `ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗਰੀਨ-ਟੀ ਪੀ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕ-ਟੀ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇਮਨ-ਟੀ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਲੌਂਗ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ? Clove

Thunderclap headache sign symptoms

ਮਾਈਗਰੇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ Thunderclap ਸਿਰ ਦਰਦ, ਜਾਣੋ ਲੱਛਣ ਤੇ ਕਾਰਨ…

Thunderclap headache sign symptoms : ਮਾਈਗਰੇਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਗਰੇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਂ Thunderclap ਸਿਰ ਦਰਦ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ

Summer diseases prevention

ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਬਚਾਅ…

Summer diseases prevention : ਗਰਮੀਆਂ ਲਗਭਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆ, ਟਾਈਫ਼ਾਈਡ, ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ

Sandalwood benefits

ਅੱਛਾ ਜੀ ! ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਚੰਦਨ…

Sandalwood benefits : ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਦਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਣ

Dengue fever symptoms, treatment, causes & vaccine

ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਇਹ ਨੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ

Amazing Health benefits of cumin seeds and jaggery water

ਕਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ ਜੀਰੇ ਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਪਾਣੀ…

ਬਦਲਦੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਰੇ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਦਿਓ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਮਾਤ

ਇੰਸੇਫੇਲਾਇਟਿਸ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਯੂ.ਪੀ ਵਿਚ 180 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਇੰਸੇਫੇਲਾਇਟਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 682 ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 180 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 27 ਬੱਚੇ ਮਰ

ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਗਰੂਕ-ਡੀ.ਐਸ.ਮਾਂਗਟ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਚ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੀ.ਐਸ.ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ