Tag: , , ,

Exercise lack brain shrink

ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ…

Exercise lack brain shrink:ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਓਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਵੀ।ਕਿਉਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਅਤੇ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ