Tag: , , , , ,

Pregnancy craving sour

ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਖੱਟਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ

Pregnancy craving sour : ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀ, ਆਦਿ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ