Tag: , , ,

Children TB symptoms

ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਛਾਣਨ ਦੇ 5 ਤਰੀਕੇ…

Children TB symptoms : ਟੀ. ਬੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਕੋਈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਯੂਬਕੁਲੋਸਿਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ, ਕਿਡਨੀ, ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ‘ਚ ਟੀ.ਬੀ. ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਛਾਤੀ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣਾ,ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਤੇਜ਼ ਖਾਂਸੀ, ਕਫ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ