Tag: , , , ,

Pregnancy normal delivery tips

ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਡਲਿਵਰੀ

Pregnancy normal delivery tips : ਜੋ ਔਰਤ ਗਰਭਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਬਾਰੇ ਚੋਖਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

Child tuberculosis symptoms

ਬੱਚੇ ‘ਚ ਦਿਸਣ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤ

Child tuberculosis symptoms : ਟੀ.ਬੀ. ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਕੋਈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਯੂਬਕੁਲੋਸਿਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ, ਕਫ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੂਤ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ

These tips for mothers to control weight of children in vacations

ਛੁੱਟਿਆਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਇਹ ਟਿਪਸ…

Children TB symptoms

ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਛਾਣਨ ਦੇ 5 ਤਰੀਕੇ…

Children TB symptoms : ਟੀ. ਬੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਕੋਈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਯੂਬਕੁਲੋਸਿਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ, ਕਿਡਨੀ, ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ‘ਚ ਟੀ.ਬੀ. ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਛਾਤੀ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣਾ,ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਤੇਜ਼ ਖਾਂਸੀ, ਕਫ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ

Children overeating reason

…ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?

Children overeating reason : ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਵਸਾਦ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ emotional eating ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨਹੈਲਦੀ ਫੂਡਜ਼ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ emotional eating ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਅ ਉੱਤੇ ਚੱਲ

Sex during pregnancy

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ…

Sex during pregnancy : ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ

Try these home remedies for Child's cough or cold

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਂਸੀ-ਜੁਕਾਮ…

ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ-ਜੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੋਧਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ ਦੀ ਕਾਉਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ

Plastic bottle, not the best way to feed your babies

ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਇੰਝ ਦੁੱਧ…

ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ