Tag: , , , ,

Blood test prevent health diseases

ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ…

Blood test prevent health diseases : ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਵਾਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੇਗਾ।

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ