ਨੂਰਾ ਸਿਸਟਰ ਅਤੇ ਵਡਾਲੀ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਰੰਗ

Noora Sisters and Wadali performed in Faridkot Mela-Daily Post Punjabi-dailypostpunjabi.in