ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ ਮਾਂ…

Vicky Gounder's mother cried harshly after seeing dead body