ਪਿੰਡ ਪੱਖੀਕਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਮਿਸਾਲ

Village Pakhikla government school became example