ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ

US : Another Sikh man shot in Washington ||Daily Post Punjabi||