ਧੂਰੀ : ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲੱੱਗੀ ਅੱੱਗ, ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

Truck catches fire in Dhuri (Sangrur District) - punjabi.dailypost.in