ਮੰਦਿਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ 500-1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਮਨਾਹੀ

ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ 500-1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਮਨਾਹੀ -dailypostpunjabi.in