ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ – ਹੁਣ ਕੱਟੀ ਗਈ ਗੁਰਦਾਸਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ

PSPCL Cuts Power Supply of Gurdaspur 's Municipal Corporation ||Daily Post Punjabi||