ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਬਿਜਲੀ….

PSPCL cut off Many Govt Offices Power Supply