ਜੀਓ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ , ਰੋਮਿੰਗ ਤੇ ਵਾਇਸ ਕਾਲਿੰਗ ਰਹੇਗੀ ਫਰੀ..

Jio free offer: Mukesh Ambani announces new tariff plans