ਪਹਾੜਾਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ !

Heavy snow warning in the mountains again!