ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਾਗੂ ਫੈਸਲਾ

Government to impose penalty on cash transactions above Rs. 3 lakh