ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱੱਕਰ ਮਗਰੋਂ ਇੱੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱੱਗੀ ਅੱੱਗ , ਝੁੱੱਗੀ ਵੀ ਆਈ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਝਪੇਟ ‘ਚ

Ferozpur : Car catches fire in accident, 3 injured - Punjabi.dailypost.in