ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਅੱਥਰੂ

Farmers get poor rate for potatoes