ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਚੁਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਦਮ

DMRC allowed women to carry knives in metro trains ||Daily Post Punjabi||