ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੱਥੋਂ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੱਥੋਂ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਮਰ ਕੈਦ - dailypostpunjabi.in