ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ

Central Government has not reduced the rates of petrol diesel