ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਫ਼ੌਜੀ

BSF reacted with an affidavit to jawan Tej Bahadur’s allegation for poor quality food.