ਜੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਏਅਰਟਲ ਦੇਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਫ੍ਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਕਾਲਸ…

Airtel India announces free national roaming from April 1