ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ

Hockey player Harjeet Singh Tuli gets warm welcome village