ਯੂਥ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਡੌਨ ਬ੍ਰੈਡਮੈਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਖੇਡੇਗਾ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ

ਯੂਥ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਡੌਨ ਬ੍ਰੈਡਮੈਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਖੇਡੇਗਾ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ