ਪਾਵਰਲਿਫਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਖਾ ਰਹੀ ਠੋਕਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੌਕਰੀ…

ਪਾਵਰਲਿਫਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਖਾ ਰਹੀ ਠੋਕਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ