ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪਾਸ

SGPC presents annual budget of Rs 1,106 crore