ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ

Saved life of a young man with the help of turban